Dobrodošli na spletni strani zasebne veterinarske prakse Veterina Brestanica!
VPB > Novice > Novica

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje , preprečevanje širjenja in zatiranje stekline

30. 01. 2014, 15:43

 

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje , preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, od novembra 2013 vsebuje nekatere novosti oz. spremembe. Med njimi so za lastnike psov najpomembnejše naslednje:

    • Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.

    • Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.

    • Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmikih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. (glej shemo cepljenja)

    • Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.

Cel pravilnik najdete na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201398&stevilka=3493


Shema cepljenja:

 

 2012

         2013

  2014

 

         X

         X

1.(primarno) cepljenje

Naslednje cepljenje 2015, nato 2016,

nato vsako 3.leto od zadnjega cepljenja

          X

1.(primarno) cepljenje

2. cepljenje

Naslednje cepljenje 2015 , nato vsako 3. leto

od zadnjega cepljenja

1.(primarno)

cepljenje

2. cepljenje

3. cepljenje

Naslednje cepljenje vsako 3. leto

od zadnjega cepljenja

 

 

 

 

       
       
       
       


Nazaj