Dobrodošli na spletni strani zasebne veterinarske prakse Veterina Brestanica!
VPB > Rejne živali > Odstranjevanje rogov pri govedu

Odstranjevanje rogov pri govedu

Brezrožno govedo
Brezrožno govedo

Rogove pri govedu odstranjujemo iz različnih vzrokov. Najpogostejši razlog je preprečevanje poškodb med živalmi, do katerih bi lahko prišlo pri rangiranju živali znotraj črede, pri borbi za hrano itd... Takšne poškodbe so najpogostejše pri živalih v prosti reji ali na paši. Naslednji pomemben razlog je večja varnost ljudi, ki prihajajo v stik z govedom (rejci, veterinarji, kontrolorji...). Pogost vzrok za odstranitev enega ali obeh rogov pri odraslem govedu pa so tudi zlomi roga.

Ponavadi se rogove odstrani že pri teletih, še preden le-ti izrastejo, saj je v tem času postopek najenostavnejši. To naredimo tako, da predhodno pomirjenemu teletu ostrižemo dlako na mestu kjer je zasnova za rog, območje omrtvičimo z lokalnim anestetikom ter mesto ožgemo z vročim železom ali termokavterjem. Pri starejših teletih in odraslem govedu je treba rog najprej odščipniti s klešči ali odžagati s posebno žico, šele nato mesto, kjer je bil rog ožgemo.

Do nedavnega so lahko rejci sami 'žgali' rogove pri teletih. Obstajala je tudi posebna pasta, ki so jo nanesli na zasnovo roga in tako preprečili rast le-tega. Od 1. januarja 2011 pa po Zakonu o zaščiti živali to ni več dovoljeno. Rogove lahko žge in odstranjuje le veterinar na pomirjeni živali z lokalno anestezijo baze roga in ustrezno protibolečinsko terapijo.

Alternativna rešitev pa je tudi osemenjevanje krav s semenom brezrožnih bikov, kar pomeni da teleta nimajo genetske zasnove za rast rogov. Seme brezrožnih bikov je na voljo tudi pri nas.

Rogove lahko odstranimo tudi pri drugih živalskih vrstah (ovce, koze...) iz podobnih razlogov kot pri govedu.

Ksenija Perše, dr. vet. med.

Nazaj